Aandacht voor patiënt en medewerker | MST

 

Juist door deze dag wél door te laten gaan, kunnen we ook een verschil maken voor medewerkers en patiënten terwijl alle maatregelen rondom corona gelden. We vinden het belangrijk om onze medewerkers te blijven faciliteren in hetgeen zij nodig hebben om zelf een ‘goede dag’ te hebben of die te kunnen verzorgen voor hun patiënt.

In week 23 delen we op alle afdelingen kaartjes uit met het verzoek deze vanaf dat moment uit te delen aan de patiënten. De patiënt kan hierop verwoorden wat voor hem/haar belangrijk is.
We hopen dat medewerkers de verzoeken/wensen die hieruit voortkomen waar mogelijk direct oppakken/invullen. We hopen zo te laten zien dat je met kleine dingen, die je niet verwacht of die soms onrealiseerbaar lijken, al het verschil kan maken voor een patiënt.

Daar waar verzoeken/wensen/behoeften buiten de mogelijkheden van de medewerker liggen, om wat voor reden dan ook (tijd, geld, systeem, procedure), kunnen ze gebruikmaken van het hulpteam dat op dinsdag 9 juni ter beschikking staat. Dit WMTY team haalt op 9 juni de kaartjes actief op en zorgt dat de wensen/verzoeken waar mogelijk, zichtbaar in vervulling gaan.

Die dag wordt op álle afdelingen een smoothie bezorgd (aan patiënten en personeel)in een bekertje met daarop “You matter to me”. Richting medewerkers als waardering voor de inzet die zij elke dag (en deze dag in het bijzonder) tonen om de patiënten een goede dag te geven. En richting patiënten om ze deze dag een hart onder de riem te steken.

Er worden ook speciale kaartjes uitgedeeld aan medewerkers waarop zij aan kunnen geven wat zou bijdragen aan het hebben van een 'goede werkdag'.
Ook déze kaartjes worden 9 juni actief opgehaald door het WMTY team en er wordt gekeken welke wensen/behoeften we kunnen vervullen.

Op de polikliniek (indien deze fysiek geopend is) komt die dag een stapel kaartjes te liggen in de wachtkamer en we vragen polikliniekmedewerkers patiënten hierop te wijzen bij binnenkomst.
Op het kaartje staat uitleg waarom we aandacht besteden aan deze dag en de vraag:
‘Wat is voor u belangrijk? (daaronder: Bespreek het met uw zorgverlener!).
We vragen artsen/zorgverleners die dag aan het begin van het gesprek (spreekuur/visite/belconsult) de patiënt de vraag te stellen ‘Wat is voor u belangrijk en zou u met mij willen bespreken?’. Door dit inzichtelijk te krijgen, kan er een goed gesprek ontstaan over de te kiezen behandelroute die wellicht nog beter bij de patiënt past.

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon: Inge Duindam
Instelling: Medisch Spectrum Twente