Kick-off campagne Persoonsgericht Zorg VieCuri
 

De ‘What matters to you?’- dag 2019 willen we gebruiken als kick off voor een langdurige campagne waarin meer persoonsgerichte zorg centraal staat. We willen medewerkers er meer bewust van maken dat kwaliteit van zorg niet alleen te maken heeft met het verlenen van de beste zorg vanuit medisch oogpunt 'What’s the matter?', maar dat het ook gaat om de persoonlijke zorgen en behoefte(n) van de patiënt 'What matters to you?'.

Vanaf 6 juni roepen we medewerkers actief op om een mango-moment te creeren en om hun ervaringen op intranet te delen ter inspiratie voor anderen. Dat doen we in het personeelsrestaurant met mango-koekjes die speciaal door een locale bakker gemaakt worden en met flyers en banners. Dit herhalen we op 11 juni om meer medewerkers te bereiken.
Later verspreiden we nog z.g.n. 'table talkers' die in het restaurant komen en in teamkamers. Dit om het onderlinge gesprek te stimuleren.

Aan het eind van de maand verloten we onder alle ingezonden mangomomenten een waardebon van een ijssalon voor een 'mangomomentje' voor de professional.

Gedeelde mangomomentjes die er echt uitspringen pikken we op: we gaan in gesprek met de betreffende professional en eventueel de patient en zullen hier extra bekendheid aan geven met diverse communicatiemiddelen. Dit verspreiden we over langere termijn zodat er blijvende aandacht voor is.

De banners en table talkers hebben we zodanig vorm gegeven dat we zo ook na de 'What matters to you?'- dag nog in kunnen zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instelling: VieCuri Medisch Centrum

Contactpersoon: Evelien Heinrich