LUMC Wat maakt jullie dag beter?
 

In GeboorteHuis Leiden starten we een pilot binnen het thema persoonlijke zorg, met als centrale vraag: Wat maakt jullie dag beter? Deze vraag is gericht aan onze opgenomen zwangere patiëntes en hun partners en wordt op de patiëntenkamers gepresenteerd in de herkenbare "what matters to you" tekstballonnen. Ernaast, op het whiteboard, is ruimte om het antwoord op te schrijven.

Wij hopen hiermee een handvat te bieden aan patiëntes én alle betrokken zorgverleners om in gesprek te gaan over persoonlijke behoeften. Waar mogelijk kunnen we hier als team in voorzien; daarnaast gaat het om een inventarisatie van behoeften. Gedurende de pilot wordt tevens een korte vragenlijst verspreid onder deelnemende patiëntes, over het ervaren van persoonlijke zorg.

De pilot is geinitieerd door een semi-arts en een gynaecoloog en daarnaast maken een verpleegkundige en servicemedewerkster deel uit van het projectteam.

 

Contactpersoon: Nadia du Fossé
Instelling: Leids Universitair Medisch Centrum, Geboortehuis Leiden/Verloskunde