St. Antoniusziekenhuis Patiëntwaarden?VHBC: Wat is belangrijk voor de patiënt?

In het St. Antonius tonen we bij de dagstart en andere werkoverleggen op de afdelingen een film. Leidinggevenden kunnen kiezen uit:
 

- Film patiëntwaarden St. Antonius: patiënten vertellen wat hen bezighoudt en waar ze behoefte aan hebben https://www.youtube.com/watch?v=HMjd9Gik62c&feature=youtu.be
- Film de beste zorg bepalen we samen van Atrium MC https://www.youtube.com/watch?v=fe0icVe6Apg

Aansluitend
- gaan teams met elkaar in gesprek over de film en wat belangrijk is voor de patiënt
- vragen we medewerkers/specialisten om op deze dag aan minimaal 1 patiënt te vragen wat voor hem/haar belangrijk is.
- antwoorden verzamelen we per team (via posters) en centraal t.b.v. analyse patiëntwaarden
Via social media besteden we aandacht aan deze dag en vragen we patiënten/geïnteresseerden met ons te delen wat zij belangrijk vinden.

Contactpersoon: Petra Hulshuizen
Instelling: St. Antoniusziekenhuis Utrecht/Nieuwegein