Betere zorg begint met een goed gesprek

Wat maakt jouw dag goed?

 

We stellen de hele week aan al onze bezoekers en collega's deze vraag. In de behandelkamer, de wachtkamer, de gang, de koffiekamer overal.

In de wachtkamer staat een boom met briefjes. Mensen kunnen hier hun antwoord zetten en deze in de boom hangen. Ter inspiratie voor ons en elkaar.

Na deze week wisselen we ervaringen met elkaar uit en gaan we na of en welke vervolgacties er nodig zijn.

Contactpersoon: Karin van Pelt

Instelling: Noordwest Ziekenhuisgroep

Zie ook LinkedIn