Alles wat je aandacht geeft bloeit!

Op de WMTY-dag stimuleren we alle zorgverleners om extra oog en oor te hebben voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor de mensen aan wie we zorg verlenen, voor hun familie en omgeving.
Op 6 juni staat er in de centrale hal op beide ziekenhuislocaties een bloemenkraam. Hier gaan o.a. leden van de kwaliteitsraad en cliëntenraad in gesprek met patiënten en naasten van patiënten. Wij zijn benieuwd naar het verhaal achter hun bezoek aan ons ziekenhuis. Patienten en bezoekers krijgen na afloop van het gesprek een bloem mee. Ook de medewerkers ontvangen een attentie: 'Omdat wij begrijpen dat alles wat je aandacht geeft bloeit'!

Contactpersoon: Marleen de Waard

Organisatie: Franciscus Gasthuis & Vlietland