Pilotstudie 'What matters most to you'

Wij zijn bezig met de voorbereidingen van een onderzoek met de onderzoeksvraag "What matters most to you" bij patiënten opgenomen voor de acute geneeskunde. We denken erover om op 6 juni een pilotstudie van start te laten gaan en zouden graag TZT met jullie over de invulling hiervan brainstormen.
- Wat is jullie ervaring met antwoorden op de vraag "wat is belangrijk voor u"? (is dit in eerste instantie vaak ziekte gerelateerd? Moet er erg worden doorgevraagd? Overvalt het mensen? Komen er eenduidige antwoorden? etc)

Contactpersoon: Eva van den Ende

Instelling: VUmc