Betere zorg begint met een goed gesprek

Acties

We hebben ontzettend veel ideeën voor dit initiatief, maar beseffen dat het project pas ‘geslaagd’ is als de eigenlijke acties genomen worden door de zorgprofessionals. De rol van de STZ is dan ook beperkt tot het verspreiden van de boodschap, het inspireren van mensen, het aanzetten van professionals en teams tot het nemen van initiatieven, het delen van goede voorbeelden, een helpende hand aanreiken bij vragen of moeilijkheden, en diverse partijen te verbinden.

In dat kader zet de STZ vooral in op de communicatie van dit initiatief, onder meer via deze website, campagnemateriaal, door te twitteren, presentaties te geven en op 6 juni zoveel mogelijk deelnemende organisaties te bezoeken.

#wmty19

 

 

Acties 2018

bekijk hier >