Patiënt- en familiegerichte zorg is belangrijk omdat het leidt tot betere uitkomsten van de zorg en een grotere tevredenheid over de zorgverlening.

 

Extra aandacht voor de stem van de patiënt en focus op wat voor hem/haar belangrijk is, geeft zowel de patiënt als de zorgverlener een beter gevoel en vertrouwen en dat heeft een enorme impact op de kwaliteit van zorg.

 

Door mee te doen aan de internationale ‘What matters to you?’ dag laten we zien dat kwaliteit van zorg niet alleen te maken heeft met het verlenen van de beste zorg vanuit medisch oogpunt 'What’s the matter?', maar dat er ook moet worden stilgestaan bij de persoonlijke zorgen en behoefte van de patiënt 'What matters to you?'

Elke dag zijn zorgverleners in de weer om goede en veilige zorg te bieden. Op en rond 6 juni, de internationale What matters to you? dag, stimuleren en helpen we zorgprofessionals om naast de goede en veilige zorg van iedere dag, extra aandacht te besteden aan de kleine dingen die belangrijk zijn voor een individuele patiënt en zijn/haar familie en mantelzorgers.

 

We moedigen iedereen aan om vaker met elkaar in gesprek te gaan over hetgeen echt belangrijk voor de ander is. Het doel is dat mensen zich aangemoedigd voelen deze gesprekken te blijven voeren ook na de What Matters to you? dag

We roepen iedere zorgprofessional op om op 9 juni 2021 (dit jaar, net als 2020, een afwijkende datum) een grote of kleine actie te ondernemen in het teken van What matters to you? Door de vraag What matters to you? (Wat is belangrijk voor jou?) ook echt te stellen aan de patiënt geeft de zorgverlener aan dat het ook echt belangrijk is om dat te weten, om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan.

 

Om hierbij te helpen staat deze vraag op 9 juni centraal. Dat kan op verschillende manieren. Wat past bij jouw organisatie? Hoe groot of klein wil je het maken? Pakt de communicatieafdeling het organisatie breed op? Of bedenk je met je afdeling een leuke actie?

 

Laat je inspireren door de internationale voorbeelden die er al zijn en gebruik de downloads in de toolkit voor een herkenbare uitstraling.

 

In de toolkit vind je naast links naar eerder uitgevoerde acties, ook verschillende praktische hulpmiddelen om te downloaden en te gebruiken om de dag te promoten in je organisatie, mensen enthousiast te maken en te betrekken en de dag tot een succes te maken. Alle verschillende grote of kleine initiatieven samen, zetten Nederland aan het denken over deze belangrijke vraag en vormen samen een grote beweging.

STZ-ziekenhuizen initiatiefnemers WMTY Nederland

Op initiatief van de STZ-ziekenhuizen is Nederland het 31e land dat zich in 2018 heeft aangesloten bij de internationale What matters to you? dag
De STZ is trekker van deze campagne in Nederland, en zet zich samen met diverse STZ-ziekenhuizen in om in samenwerking met in- en -externe partners deze dag tot een succes te maken.

De dag is erop gericht om te ondersteunen bij en aan te moedigen om vaker met de patiënt in gesprek te gaan over wat voor deze patiënt belangrijk is. Dat kan voor de ene patiënt heel anders zijn dan voor de andere en soms heel verrassend voor de zorgprofessional.

 

Initiërende ziekenhuizen vorig jaar

Zuyderland, Franciscus Gasthuis & Vlietland, OLVG, Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum, HagaZiekenhuis

www.stz.nl